Skip to main

Til forsiden

Arendalsuka 2024 - Røffere farvann for skipsfarten: økende kvotepris og krav til alternative drivstoff

Veyt er tilbake på Arendalsuka i år, og vi inviterer til debatt om de utfordringene skipsfarten står overfor i lys av økende kvotepriser og krav til alternative drivstoff. Et drøyt halvår etter at skipsfart ble en del av kvotesystemet er rederiene i ferd med å finne sin plass.

Med gradvis innfasing av kvoteplikten har ikke EU ETS skapt de store overskriftene for maritim sektor så langt, på tross av stove svingninger i kvoteprisen i 2024. Med full inkludering av skipsfarten i et stadig strammere kvotemarked må skipseiere forberede seg på tøffere tak. For å komplisere bildet kommer også kravene om bruk av alternative drivstoff.

Viktige spørsmål som blir diskutert

  • Hvor går kvoteprisen i årene frem mot 2030?
  • Når begynner prisen å bite for rederiene?
  • Hvilke alternative drivstoff blir tilgjengelig, og til hvilken pris?
  • Og hvor kommer de nye drivstoffene fra? Hvilken rolle kan norsk industri ta?

Bli med oss på takterassen til Arendals Fossekompani for en engasjerende og viktig diskusjon. Du finner oss på Langbryggen 9, inngang fra Pollen. Vi sees der!